Wij combineren onze knowhow met onze competenties en zetten ze om in een unieke troef voor onze klanten.

Een R&D-afdeling die koploper is op het vlak van innovatie

Onze R&D-afdeling, die verantwoordelijk is voor de ontwikkeling en aanpassing van de formules is continu op zoek naar nieuwe ingrediënten voor steeds innoverender en doeltreffender producten. De R&D-afdeling werkt tegelijk aan de vorm en aan de fysieke staat van het product.

Onze doelstelling? Een formule ontwikkelen om een product te creëren dat beantwoordt aan de vraag van de klant

Ons voornaamste criterium? Een product dat goed werkt

Om dit resultaat te bereiken, worden de producten onderworpen aan een serie testen in een laboratorium voordat ze op de markt worden gebracht.

Om continu te innoveren staat de afdeling R&D van Chembo constant in contact met de leveranciers van grondstoffen om onmiddellijk te worden geïnformeerd over de komst van een nieuw ingrediënt en om de impact ervan op de formules snel te kunnen testen.

De R&D-afdeling maakt ook deel uit van een netwerk dat bestaat uit hogescholen, onderzoekscentra, werkgroepen en uitwisselingsgroepen voor goede praktijken, waaronder:

  • DETIC: Belgisch-Luxemburgse vereniging van producenten en distributeurs van cosmetica, detergenten, onderhoudsproducten, lijm en mastiek, biociden, aanverwante producten en materialen en producten in spuitbussen.
  • SIRRIS: onderzoekscentrum dat ondernemingen helpt bij de ontwikkeling van technologische innovaties, om deze te testen en te implementeren.
  • INNOVATECH: ondersteuning en begeleiding voor technologische innovaties

Een catalogus met meer dan 250 bestaande formules

Het productengamma van Chembo telt meer dan 250 formules, waaronder sommige die zijn gepatenteerd, en onze R&D-afdeling ontwikkelt regelmatig nieuwe formules.

U heeft dus de keuze:

  • Eén van de formules van onze catalogus biedt precies wat u nodig heeft. In dat geval wordt deze formule in productie genomen, het product wordt verpakt en naar u opgestuurd.
  • U komt met een formule en deze wordt vervolgens aangepast aan uw behoeften: kleur, geur, enz.
  • Er wordt een volledige nieuwe formule ontwikkeld om een uniek product te creëren voor uw gebruikers.

Een grote kennis van de behoeften van de eindgebruikers

De kracht van Chembo is dat wij u producten leveren die zijn afgestemd op de klanten, in hun distributienetwerk, die door de consumenten worden gewaardeerd vanwege hun prijs, doeltreffendheid en technische kwaliteiten.

Dit kunnen we doen dankzij de grondige kennis van de behoeften van de eindgebruikers en de ervaring die wij in de afgelopen 40 jaar hebben opgebouwd.

Al onze teams houden continu rekening met deze behoeften en zij plegen hiertoe constant overleg.

Wanneer iemand van de commerciële pool een interessante nieuwigheid opmerkt op een beurs, informeert hij de R&D-afdeling om te kijken of dit kan worden ingezet voor een bepaalde behoefte. Of hij informeert de pool industrie, als het bijvoorbeeld gaat om een technologie die de productiecapaciteit kan verhogen.

De pool R&D kan op zijn beurt de commerciële pool informeren over de ontwikkeling van een nieuwe formule of de komst van een nieuw ingrediënt om te promoten bij de klanten. De pool R&D moet ook constant overleggen met de pool industrie om de laatste ontwikkelingen te kennen inzake productieketens.

De pool Industrie is altijd op zoek naar verbeteringen die de fabricatie- en opslagprocessen kunnen optimaliseren. Elke nieuwigheid wordt zowel doorgegeven aan de commerciële pool, zodat deze de klanten op de hoogte kan brengen als aan de R&D-afdeling, zodat deze zijn formules kan aanpassen en/of verbeteren.

Alle polen consulteren daarnaast regelmatig de pool kwaliteit om de conformiteit van de producten te controleren.

Een oordeelkundige dosering van biologische en natuurlijke stoffen en chemische hulpstoffen

Bij Chembo streven wij ernaar milieuvriendelijke producten te ontwikkelen. De R&D-afdeling voert constant controles uit op dit vlak. Juist vanuit dit oogpunt hebben we een uniek concept ontwikkeld: een sterk geconcentreerd product voor een navulcapsule. Deze capsule voor eenmalig gebruik wordt op een sprayfles met water geschroefd en verstuift dan de juiste hoeveelheid geconcentreerd product.

Daarnaast hebben wij een uitgebreid gamma aan ecologische producten, vriendelijk voor zowel mens als milieu. En in tegenstelling tot andere producten op de markt zijn onze ecologische producten ook zeer krachtig. Onze talrijke testen, in laboratorium en in de praktijk, hebben dit aangetoond.